CPMS News Ticker

 • บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด

  บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด ถือกำเนิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มคนไทย เมื่อ16 มิถุนายน 2547 เป็นการลดองค์กรลง โดยผู้บริหารเป็นผู้วางแผนการให้บริการ ปฏิบัติงาน / ติดตามผล ด้วยทีมงานที่มีประสิทฺธิภาพ และ ประสบการณ์สูง ตลอดจนต้องการให้งานบริการได้มาตรฐานสากล เทียบเท่ากับต่างประเทศ ในราคาย่อมเยาว์ และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 • บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด

  มี นายแพทย์ โกเมน กุจะพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการให้บริการในโรงงานผลิตและสถานประกอบอาหารทั่วไป บริษัทฯ ได้รับอนุญาตการครอบครองวัตถุอันตรายจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อ.ย.) อีกทั้งยังใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 • ศูนย์ตาคลี จ. นครสวรรค์

  41/7 ม.7 ต.หนองหม้อ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์
  โทร 081-904-6762 , 081-449-3894

   

  สาขาปากช่อง 

  เลขที่ 176/43 หมู่18 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
  โทร. 044-328-873, 08-1120-2039, 08-1904-6762

เรื่องของนก

          นกเป็นปัญหาระดับชาติและทวีความรุนแรงเป็นระดับสากล หากท่านมีปัญหาที่เกิดจากนกเข้ามารบกวน สร้างความเสียหาย ความสกปรกให้กับตัวอาคาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหาร และยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ มาสู่มนุษย์ ทางบริษัทฯมีความยินดีขอเสนอสินค้า/บริการแก้ไขปัญหาให้กับท่าน ด้วยวิธีง่ายๆแต่ได้ผลเกินความคาดหมาย โดยใช้วิธีการป้องกันและจัดการนกแบบสมผสาน / Integrated Bird Management "IBM" ใช้ หลากหลายวิธีการเข้าด้วยกันโดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ เช่น แบบสัมผัส แบบเสียง แบบมองเห็น ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถาพที่เป็นจริงของแต่ละสถานที่ นกจะไม่สามารถเรียนรู้เพื่อปรับตัวได้จึงสามารถแก้ไขปัญหานกได้ผลเป็นอย่าง ดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการเป็นที่ ปรึกษา  แนะนำ  บริการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร เช่น สำรวจตรวจสอบวางแผนงาน ประเมินผล เพื่อใช้สนับสนุน ระบบมาตรฐานจัดการ ต่างๆ เช่น GMP, HACCP, TFQS, ISO ในราคาที่ประหยัด จนเป็นที่ยอม รับของลูกค้าชั้นนำในกลุ่มต่างๆ มาตลอด

           โดยเฉพาะแบบสัมผัส หนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทย  เจล ไล่นก  ท๊อฟกาด/TOP GUARD มีคุณสมบัติพิเศษ เหนียวหนึด ไม่แห้งตัว ไม่ไหลเยิ้ม ไม่ละลายน้ำ มีความเป็นพิษต่ำ ไม่เป็นอันตราย ทนต่อสถาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี สามารถใช้งานในพื้นที่ลาดเอียง และในที่ๆ มีอุณหภูมิสูงๆ ได้ ใช้งานในที่ร่มมีประสิทธิภาพได้นาน 2-3 ปี มีสีเหลืองอำพัน

เมื่อติดตั้งใช้งานแล้วจะไม่บดบังทัศนีย์ภาพของตัวอาคาร ใช้ติตตั้งตรงบริเวณที่ไม่ต้องการให้นกเกาะ เมื่อนกเข้ามาสัมพัสเจล ก็จะทำให้นกเกิดความรำคาญที่เท้าขณะที่นกขยับตัวหรือบินออก เนื้อของเจลก็จะเกิดเป็นเส้นใยบางๆ ยาวๆ คล้ายใยบัว เข้าไปติดพันตามปีกและแพนหาง ทำให้นกเสียสมดุลในการบินไประยะหนึ่ง นกจึงเข็ด และกลัว จนต้องบินหนีไป ไม่กล้ากลับมาอีก