CPMS News Ticker

 • บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด

  บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด ถือกำเนิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มคนไทย เมื่อ16 มิถุนายน 2547 เป็นการลดองค์กรลง โดยผู้บริหารเป็นผู้วางแผนการให้บริการ ปฏิบัติงาน / ติดตามผล ด้วยทีมงานที่มีประสิทฺธิภาพ และ ประสบการณ์สูง ตลอดจนต้องการให้งานบริการได้มาตรฐานสากล เทียบเท่ากับต่างประเทศ ในราคาย่อมเยาว์ และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 • บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด

  มี นายแพทย์ โกเมน กุจะพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการให้บริการในโรงงานผลิตและสถานประกอบอาหารทั่วไป บริษัทฯ ได้รับอนุญาตการครอบครองวัตถุอันตรายจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อ.ย.) อีกทั้งยังใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 • ศูนย์ตาคลี จ. นครสวรรค์

  41/7 ม.7 ต.หนองหม้อ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์
  โทร 081-904-6762 , 081-449-3894

   

  สาขาปากช่อง 

  เลขที่ 176/43 หมู่18 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
  โทร. 044-328-873, 08-1120-2039, 08-1904-6762

แมลงสาบ


แมลงสาบ  (Cockroaches)
ปัจจุบันนี้ แมลงสาบที่พบทั่วโลกมีทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ชนิด แมลงสาบถูกจำแนกย่อยออกเป็นวงศ์ต่าง ๆ ได้ 5 วงศ์คือ  
•  Blattidae
• Blattellidae
• Blaberidae
• Cryptocercidae
• Polyphagidae
ความสำคัญของแมลงสาบ
1. ก่อความรำคาญ
  2. เป็นพาหะนำเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราหรือโปรโตชัวหนอนพยาธิ
  3. ทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
  4. ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้และหอบหืด
ชีววิทยาของแมลงสาบ
- แมลงสาบตัวเต็มวัยมีลำตัวแบนรีเป็นรูปไข่
- ปีก 2 คู่ แบบ Hemelytra
- ขา 3 คู่ แบบเดิน
- หนวดยาวเรียวแบบเส้นด้าย 1 คู่
- ปากมีลักษณะเป็นแบบกัดกิน  ต้องการน้ำมากกว่าอาหาร
- แมลงสาบมีการเจริญเติบโตเป็นแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis)
อุปนิสัยของแมลงสาบ
-  ชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม
-  ไม่ชอบแสงสว่าง
-  กินอาหารได้เกือบทุกชนิด
-  วางกระเบาะไข่ไว้ในบริเวณที่ตัวอ่อนจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้
ชนิดแมลงสาบที่สำคัญในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 12 ชนิด 
1.  แมลงสาบอเมริกัน  (American  Cockroach)
-  ลำตัวสีน้ำตาลแดงมันวาว
  -  หัวมีจุดสีดำขนาดใหญ่ 2 จุด
  -  หนวดเรียวและยาวกว่าลำตัว
  -  ยาว 30-40 มิลลิเมตร
  -  พบตามที่ระบายน้ำและสามารถแพร่ กระจายไปยังที่พักอาศัยอื่น ๆ ได้ดี

 


2.  Large brown cockroach (Periplaneta Brunnea)
  เป็นแมลงสาบที่มีขนาดเล็กกว่าแมลงสาบอเมริกันเพียงเล็กน้อย มีลำตัวสีน้ำตาลแดงคล้ำ มีหนวดเรียวยาวกว่าลำตัว ปีกมีสีน้ำตาลแดง

ตลอดทั้งปีก
3.  แมลงสาบออสเตรเลีย  (Australian -Cockroach , Periplaneta Australasiae)    

คล้ายกับแมลงสาบอเมริกัน แต่ลำตัวสีน้ำตาลแดงกว่าและปีกมีแถบสีเหลืองอ่อน
4.  Smokybrown Cockroach  (Periplaneta Fuliginosa)   เป็นแมลงสาบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับแมลง

สาบอเมริกัน  ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนวดเรียวยาวกว่าลำตัว พบมากในประเทศสหรัฐอเมริกา และในทวีปยุโรป ชอบบินตอมแสงไฟในเวลากลางคืน
5.  แมลงสาบเยอรมัน  (German Cockroach , Blattella Germanica)   เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก มีหนวดเรียว

และยาวกว่าลำตัว  ลำตัวสีน้ำตาลซีดแต่เป็นประกาย พบได้ในครัว ชั้นวางของ
6.  Small  German cockroach (Blattela lituricollis)   เป็นแมลงสาบที่มีลักษณะคล้ายกับแมลง

สาบเยอรมันมาก มีแถบสีดำอยู่ระหว่างตาทั้ง 2 ข้าง ชอบเกาะอยู่ตามฝาผนัง
7.Harlequin Cockroach (Neostylopyga Rhombifolia) ชาวบ้านเรียกว่าแมลงสาบผี มี

ขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ ตัวผู้ยาวประมาณ 11-13  ม.ล. พบว่าชอบเกาะอยู่ตามฝาผนัง
8. Lobster Cockroach  (Nauphoeta Cinerea)  เป็นแมลงสาบขนาดปานกลาง ลักษณะอ้วนเตี้ย พบ

บริเวณพื้นครัว  ตู้เก็บของ
9.  Brown – Banded Cockroach (Supella Longipalpa)  เป็นแมลงสาบขนาดเล็ก มีหนวดเรียวยาวกว่าลำ

ตัว ปีกของตัวผู้จะเรียวยาวปกคลุมส่วนท้อง พบตามกล่องเก็บของ ชอบวางไข่ตามขอบหรือภายในตู้เฟอร์นิเจอร์
10.  แมลงสาบสุรินัม  แมลงสาบชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ภายนอกอาคารบ้านเรือน ชอบขุดเจาะดินเพื่อใช้เป็นที่ลอกคราบของตัวอ่อน
11.  แมลงแกลบ  คล้ายคลึงกับแมลงสาบสุรินัม พบในบริเวณที่ค่อนข้างชื้นหรือมีดิน
12.   Hebardina Concinna   มีลำตัวและปีกสีน้ำตาลดำ  พบในประเทศไทยเพียงครั้งเดียวเมื่อปี พ.ศ. 2526
13.   แมลงสาบยักษ์มาดากัสการ์  ไม่พบในประเทศไทย
วิธีการควบคุมแมลงสาบ
1. การควบคุมโดยใช้สารเคมี เช่น แบบSpaying และ แบบFogging
2. ควบคุมโดยวิธีการสุขาภิบาลและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก 5 ส
3. การควบคุมโดยวิธีกล  เช่น การใช้เหยื่อ การใช้กับดัก
4. การควบคุมโดยวิธีกายภาพ เช่น การใช้เครื่องดูดฝุ่น การตรวจตราวัสดุ
5. การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต