CPMS News Ticker

 • บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด

  บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด ถือกำเนิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มคนไทย เมื่อ16 มิถุนายน 2547 เป็นการลดองค์กรลง โดยผู้บริหารเป็นผู้วางแผนการให้บริการ ปฏิบัติงาน / ติดตามผล ด้วยทีมงานที่มีประสิทฺธิภาพ และ ประสบการณ์สูง ตลอดจนต้องการให้งานบริการได้มาตรฐานสากล เทียบเท่ากับต่างประเทศ ในราคาย่อมเยาว์ และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 • บริษัท เซ็นทรัล เพสท์ ซัพพลาย (2010) จำกัด

  มี นายแพทย์ โกเมน กุจะพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการให้บริการในโรงงานผลิตและสถานประกอบอาหารทั่วไป บริษัทฯ ได้รับอนุญาตการครอบครองวัตถุอันตรายจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อ.ย.) อีกทั้งยังใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 • ศูนย์ตาคลี จ. นครสวรรค์

  41/7 ม.7 ต.หนองหม้อ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์
  โทร 081-904-6762 , 081-449-3894

   

  สาขาปากช่อง 

  เลขที่ 176/43 หมู่18 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
  โทร. 044-328-873, 08-1120-2039, 08-1904-6762

บทความน่าอ่าน
2014-08-12-17-00-14 เรื่องของนก           นกเป็นปัญหาระดับชาติและทวีความรุนแรงเป็นระดับสากล หากท่านมีปัญหาที่เกิดจากนกเข้ามารบกวน สร้างความเสียหาย ความสกปรกให้กับตัวอาคาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหาร...
2014-08-12-17-00-15 บทความ เรื่องของยุง               ยุงเป็นสัตว์ที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุของมนุษย์อย่างมาก นอกจากจะทำให้เกิดความรำคาญแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคร้ายต่าง ๆ มากมายที่ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปี...
2014-08-12-17-00-16 หนู          เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ หนูทำลายพืชผลและพยายามจะเข้าร่วมในที่อยู่อาศัย ของ มนุษย์และนำความเสียหายนานาประการ แก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม...
2014-08-12-17-00-17 มด /ANTS มด เป็นแมลงชนิดหนึ่ง   ในประเทศไทยพบมดทั้งหมด 9 วงศ์ย่อย 86 สกุล 512 ชนิด มดจัดเป็นแมลงสังคมชั้นสูงที่มีความเป็นอยู่แตกต่างจากแมลงอื่น ๆ...
2014-08-12-17-00-18 “ แมลงสาบ ” แมลงสาบ  (Cockroaches)ปัจจุบันนี้ แมลงสาบที่พบทั่วโลกมีทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ชนิด แมลงสาบถูกจำแนกย่อยออกเป็นวงศ์ต่าง ๆ ได้ 5 วงศ์คือ   • ...
2014-08-12-17-00-19 “ ปลวก ” ความสำคัญของปลวก1.  ประโยชน์  - ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ  - มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหาร  - ผลิตเห็ด2.  โทษ  - ทำลายโครงสร้างไม้ทั้งภายในและกลางแจ้ง  - ทำลายวัสดุที่ทำจากไม้ทุกชนิด  -...